Interview met Frenk van der Linden, 2015

(Geroezemoes zaal) 

 

F: "Dames en heren, goedemiddag. Dit zijn de echte liefhebbers, jaja, dit zijn de hardcore liefhebbers. Mijn naam is Frénk van der Linden  ik ben in het dagelijks leven interviewer en overzichtelijkerwijs vanmiddag interviewer. De dingen hebben zo hun logica. 

Ik zeg altijd: mensen moeten op verhaal komen. Als ik vraaggesprekken afneem of dat nou is voor de Volkskrant  of voor KRO/NCRV of in Kunststof voor de NTR, dan valt me altijd weer op dat mensen op de een of andere manier grip op hun bestaan willen hebben. Ze hebben  een verhaal met een kop en een staart, ze weten hoe het gekomen is, hoe het gelopen is in hun leven. Ze kunnen vertellen wat de sleutelmomenten zijn geweest, wat de afslagen zijn geweest die ze hebben genomen, de kruispunten waar ze op hebben gestaan. Zo’n verhaal is ook vaak een soort van route door het bestaan En ik denk dat die uitdrukking om met dominee Gremdaat te spreken niet zomaar uit de lucht is gevallen: kent u die uitdrukking: wij moeten op verhaal komen. 

Psychologen die hebben daar ook  wel een mooie riedel voor. Stel je voor dat we zo’n verhaal niet zouden samenstellen over ons leven. Waar we vandaan zijn gekomen, waar het eigenlijk naartoe moet en wat er dan onderweg aan  sleutelmomenten is geweest, dan leef je volledig op de tast. Dan heb je helemaal geen theorie over je eigen bestaan. Verhalen zijn nodig om je door dat bestaan heen te slaan. Zonder die verhalen geef je eigenlijk  geen betekenis aan je leven.  

En daarnaast hebben we ook nog eens fictie nodig, andere verhalen om dat leven extra inspirerend, extra begrijpelijk te maken. Verhalen die niet waar zijn maar die we nodig hebben om ons eigen leven ‘waarder’ te maken. 

Vanmiddag praten we over niets minder dan de ambitie te snappen waar drie schrijvers, poëten vandaan komen en naar toe gaan om met de grote filosofe Mieke Telkamp te spreken. Waarvoor, waarheen, waartoe. 

Daarvoor hebben we ongeveer een uurtje zou ik zeggen. Ik begin met hun visitekaartjes. Zij  gaan hier vanmiddag in de letterlijke en figuurlijke zin hun visitekaartje afgeven maar het is heel leuk om te kijken naar de visitekaartjes van mensen. 

Zie hier bijvoorbeeld het visitekaartje van Laurens van der Zee. Hij staat min of meer in cartoonvorm afgebeeld op dat kaartje en er staat onder dichter. Hij heeft twee sites: laurensvanderzee.nl  en muzemakers.com  

Applaus graag voor hem om te beginnen. 

En dan heb je het visitekaartje van Martijn J. Adelmund. Daar staat op Grim Artist, Grim Artist. Hij heeft zijn mailadres, zijn site heeft hij  doorgestreept  en met pen heeft hij, echt een totale chaos eigenlijk, dit kaartje. Dit kaartje móet wel een zelfportret zijn, zie ook de achterkant. Het valt eigenlijk al half uit elkaar met van die puntjes die helemaal rond geworden. Hij heeft het  waarschijnlijk al heel vaak aan mensen getoond. Ze hebben het niet willen hebben. Ze hebben het gewoon aan hem teruggegeven en  gezegd: luister, zoek het maar uit. 

Misschien wil Frénk van der Linden het op een dag wel, boven zijn bed hangen. 

Annie van Gansewinkel  die komt blijkbaar vaak op de Wadden. Want het is een visitekaartje met een mooi fotootje, het kan ook een fjord zijn. Hemelsblauw. En daar staat dus niet op schrijver of poëet ofzo Maar daar staat op Creatief schrijven.  En op de achterkant staat ook schrijfcursussen Ze geeft ook schrijfcursussen schriftelijk en online. Creatief schrijven 1 én 2.  Dus als u denkt: ik ben er met een? Nee, u hebt nog een lange weg te gaan. U moet ook creatief schrijven 2 volgen. Maar verder kinderverhalen en reisverhalen plus een lokaal nummer. Dat gebruikt helemaal niemand meer 0317 Iedereen heeft een mobiel tegenwoordig.  Annie is niet helemaal meer van deze tijd. Ja, die visitekaartjes die zeggen veel. Overigens een heel lieve vrouw. 

Ook voor deze beide mensen graag uw applaus. 

[applaus]

"Ik ga hen vragen om naar voren te komen en achter de tafel te gaan zitten. We hebben met elkaar afgesproken een zo open mogelijke gedachtewisseling. Waarom schrijf je, hoe schrijf je, wat heeft je eigen leven te maken met die schrijverij en aangezien interviewers zichzelf veel te hoog hebben is het de bedoeling dat zij mekaar ook vragen stellen."

[etcetera.]