Publieksactiviteiten - het publiek creeert

 

2024

Foto: Catalijn van Wissen

Dichters op de Berg

Schrijversharten werkt samen met Petra Sips in het nieuwe collectief Dichters op de Berg. We sluiten met een project aan bij de kunsttentoonstelling Beelden op de Berg . Die vindt van 1 juni tot en met 15 september plaats in het Arboretum Belmonte in Wageningen. Maar liefst 18 dichters laten zich inspireren door de kunstwerken. Ook het thema ‘Heksenkruid, een ander verhaal over planten’ speelt een rol in hun gedichten.
De poëzie is te horen tijdens poëziewandelingen op 30 juni en 15 september en te lezen op de website van Beelden op de Berg. Een poëziebundel van uitgeverij Blauwdruk is in voorbereiding.

 In 2018 organiseerden wij met zijn vieren ook al het poëziedeel bij Beelden op de Berg.
Achttien dichters doen mee aan Dichters op de Berg 2024. Onder hen zijn oud-stadsdichters van Wageningen (ook Martijn en Laurens) en de huidige stadsdichter Bob ter Haar. In het thema voor Beelden op de Berg wordt eveneens aandacht besteed aan ontheemding en vervreemding. Daarom werken ook dichters met een migratieachtergrond mee en hun moedertalen zijn te zien en te horen.
Tijdens de poëziewandelingen in het Arboretum treden de dichters met muziek op bij de kunstwerken. Data: 30 juni en 15 september om 15 uur.

2024

Culturele Ronde

In samenwerking met Vrienden van de Theekoepel organiseert Schrijversharten poëziepresentaties door Wageningse dichters bij de Theekoepel aan het Wallenpad tijdens het weekend van de Culturele Ronde, 6 en 7 april 2024. Tussen 11:00 en 17:00 uur zullen dichters in blokjes van een kwartier optreden voor bezoekers die zich van locatie naar locatie bewegen tijdens deze Open-Atelierdagen.

2024

Dichters op de Berg

Bij Beelden op de Berg in Wageningen (1 juni tot en met 15 september 2024) organiseren we met Petra Sips poëzie-evenementen onder de naam: Dichters op de Berg.
In 2018 werkten we ook al samen bij de 11e editie van Beelden op de Berg. We organiseerden poëziewandelingen langs een soort polaroidframes met gedichten bij de kunstwerken. Ook traden de deelnemende dichters op. De organisatie van Beelden op de Berg maakte er een fraai poëziebundeltje van.
De komende maanden werken we onze plannen verder uit.

2023

Anagrammen bij poëzieproject in bibliotheek Wageningen

In december voerde Schrijversharten voor de bblthk een gedichtenproject uit: Sterke poëzie in de donkere dagen.  Daarvoor konden mensen hun favoriete gedicht insturen. De leden van Schrijversharten scheven daar een beschouwing bij. Vanaf 1 december tot kerst ging elke dag een nieuw kastje open.

Daarnaast heeft Anneke Rot anagrammen georganiseerd met de zin: Sterke poëzie leeft in Wageningen. Liefst 63 anagrammen kwamen tot stand. De vondsten zijn te vinden in het document hieronder.

Kun  je zelf nog een nieuw anagram bedenken? Stuur dat dan naar Anneke Rot zodat het toegevoegd kan worden aan de verzameling. Mail: a.rot@iae.nl

 

Aanvullingen anagrammen 2024

Snoep ze, wanneer ik lig en tiet geef
Ik zie fietsgenoten en gare welpen
Wie ging poëet en zak leren fietsen?
Wel geinig, een frietzak snoep eten
Opa zei net: leer een gek fit swingen
Gek ziet een frêle opa niet swingen
Zieke geilt op geween tien Fransen
Keizer Eef weegt longen in panties
Fien snapt eigen gewoel zeker niet
Fannie ziet wel een grote penis, gek
Een fee pikte wel geen gratis zon in
Zieke gaf niet snel een topnier weg
En in onze streek eet pa geen gid, Wil
Zie welke pensioenen Gert niet gaf
Gele fiets en kano weer nipt gezien
Snif, één kip legt zowat geen eieren

Kun  je zelf nog een nieuw anagram bedenken? Stuur dat dan naar Anneke Rot zodat het toegevoegd kan worden aan de verzameling. Mail: a.rot@iae.nl

 

 

2020

Rebellen en dwarsdenkers , Schrijversharten treedt in de bblthk Wageningen op met een programma rond dit thema van de Boekenweek. Anneke Rot nodigt in die periode de bezoekers uit anagrammen te maken van de letters van 'Literaire rebellen en dwarsdenkers'.

                 2018

Lees de dagen lichter, december 2018: Op verzoek van de bblthk, de Wageningse openbare bibliotheek, organiseerde Schrijversharten in december 2018 een project rond verbinding en literatuur, getiteld ‘Lees de dagen lichter met Schrijversharten’. Als een variant op de Adventstijd plaatsen wij 24 gesloten kastjes in de bibliotheek, waarvan tussen 1 en 24 december elke dag een nieuw deurtje openging. In het kastje bevond zich het omslag van een boek dat door een lezer als lievelingsboek was genoemd. In het deurtje was een korte motivatie door de lezer plus een reflectie daarop, of op het boek, door Schrijversharten te zien. 

 

Speeddaten met boeken, december 2018

Op 22 december vond ’s middags in de bblthk het evenement ‘Speeddaten met boeken’ plaats, waarbij lezers zeer actief en gemotiveerd met elkaar in gesprek gingen. Schrijversharten verzorgde ook de aankleding van de entreehal van de bblthk, met onder meer kraanvogels die gevouwen waren uit bladzijden van het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal; een anagramspel op de woorden ‘speeddaten met boeken’ werd in december begeleid door Anneke Rot.

2015

  • Schrijversharten werkte mee aan de Wageningse Culturele Ronde (25 en 26 april) met optredens aan het Spijk en in de bblthk, en interviewsessies met publiek aan de hand van de ‘Lijst van Proust’, een serie vragen die stof tot diepgaande gesprekken levert. Door het gooien van een grote dobbelsteen koos het publiek welke vraag aan wie van de Harten werd gesteld. Een ouderwetse tandartsenboor accentueerde het ondervragingsproces, tot hilariteit van de toeschouwers.
  • Op het jaarlijkse grote 5 Meifestival was Schrijversharten op diverse fronten actief. Het publiek werd geactiveerd in het het taalspel ‘Ontdek het vrije woord’ in het Torckpark: kenmerkende woorden uit het Nederlands waren in een landschap geplaatst, en konden door de kijker 'in bezit' worden genomen. In een logboek kwam de motivatie van  de keuze te staan.
  • Op 28 juni werd het publiek aan het werk gezet tijdens het jaarlijkse Leeffestival. Op diverse plekken in het centrum kregen voorbijgangers de uitnodiging, aan de hand van letterblokjes in diverse formaten variaties te maken op de basiszin  'Spelen met de taal is aanstekelijk'.  Initiatiefnemer en begeleider van dit spel was Anneke Rot.
  • Op verzoek van de Bennekomse openbare bibliotheek verzorgde Schrijversharten daar een literaire avond op 20 november 2015; De publieksparticipatie in het vragenspel 'De lijst van Proust'was ook hier een succes.