Agenda

 

17 november 2021 - Schrijversharten
Dingensalon, 20:00, gratis toegang, in Bblthk, Wageningen
Gert van Middelkoop (oprichter van de Dingenpartij) spreekt over 'het ding' in de kunst. Met optredens van Schrijversharten, Petra Sips, Cees Mobach en het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken. Deze leuke avond is de openbare afsluiting van het Kruithof-project waaraan 42 kunstenaars hebben deelgenomen.

  • De tentoonstelling 42 Dingen is nog altijd online zichtbaar.
    https://padlet.com/Schrijversharten/Expo42dingen
  • Schrijversharten voerde het project 42 Dingen uit samen met Petra Sips. Doos 42 uit de Jaap Kruithofcollectie van Museum MAS in Antwerpen bood inspiratie aan evenzoveel kunstenaars. Door de coronabeperkingen was een deel van het programma noodgedwongen online.

Cees Mobach maakte een documentaire over de tentoonstelling 42 Dingen die vanwege corona voor het grote publiek niet open kon. De film is online te zien: https://www.youtube.com/watch?v=EWF1tvX3xKc

 

27 oktober 2021 - Martijn Adelmund
Max Havelaar met zombies, OBA, Amsterdam
Literair verteltheater met live muziek van Gamelan ensemble Wiludyeng. In een schurend spel tussen hoge cultuur en pulp-cultuur, tussen Oost en West laat Adelmund zien hoe kolonisatie en VOC-mentaliteit kon leiden tot gruwelijke misstanden. Een combinatie van een lezing en een concert met zombies als metafoor - een absolute ervaring!

25 sept -10 okt 2021 - Annie van Gansewinkel.
Kapel Expo Renkum. Annie doet mee aan de tentoonstelling Ruimte waarin zij als dichter samenwerkt met drie beeldend kunstenaars: Sharon Burggraaf, Lia Stouten en Trijnie Goudriaan. Op zaterdag en zondag in Kapel Expo Renkum.

 

Wat er was in de zomer 2021:

Zomer 2021
- Laurens en Martijn deden mee aan de expositie van de Culturele Ronde in Wageningen, op de ramen van het stadhuis. Tot en met 15 juli 2021. Aan het programma van de Cultuurzomer Wageningen leverden Laurens, Martijn en Annie ook uiteenlopende bijdragen. Onder meer:

10 juli 2021 - Optreden tussen 14:00 en 17:00 uur met stadsgedichten van Laurens, Martijn, Annie, hopelijk ook de nieuw-gekozen stadsdichter en andere dichters vanuit de laadbak van de Dodge. Locatie: het plein voor de bblthk, hoek Stationsstraat - Hoogstraat, Wageningen.

14 en 17 juli 2021 - Teksten van Laurens voor het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken (www.miniogz.nl) zijn, met de desbetreffende kavels uit de collectie, te zien in de Grote Kerk aan de Markt in Wageningen, in het kader van een groepstentoonstelling van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen.